Algemene voorwaarden Bakkerij Lakerveld

contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Neem dan contact met ons op. Dat kan telefonisch of vul het formulier hiernaast in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

TEAM BAKKERIJ Lakerveld

1. Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Bakkerij Lakerveld, hierna te noemen: ‘Bakkerij Lakerveld’
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Bakkerij Lakerveld.

2. Bestellingen

2.1. Besteltijden
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen via
bakkerijlakerveld.nl

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
Voor bestellingen geldt een levertijd van één werkdag vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 17.00 uur is geplaatst. Wanneer u op zaterdag besteld is maandag de eerst mogelijke leverdag. Voor producten als foto-, logotaarten en logo-petitfours geldt een levertijd van 3 werkdagen. Bezorgingen vinden in het algemeen plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 11.00 uur. Er vinden geen bezorgingen plaats op zon,- en feestdagen, Koningsdag en oudejaarsdag. Bakkerij Lakerveld behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden.

3.2. Aflevering
De bestellingen worden afgeleverd bij de voordeur of receptie indien deze aanwezig is. Bakkerij Lakerveld is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mocht de bestelling niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de bestelling bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de bestelling weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. De bestelling wordt hierna 48 uur bewaard en u kunt deze afhalen in de winkel. Er vindt geen nalevering plaats.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever een bestelling met spoed willen bestellen of artikelen warm wensen te ontvangen dan dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met Bakkerij Lakerveld.

3.4. Overmacht
Bakkerij Lakerveld is niet aansprakelijk inzake overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden zoals extreme weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen enzovoort.

4. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website bakkerijlakerveld.nl zijn inclusief 6% BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling

Alle particuliere en zakelijke opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de volgende betaalmethodes: iDEAL

6. Aansprakelijkheid

6.1. Adressering/data
Bakkerij Lakerveld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata.

6.2. Logo/tekst
Bakkerij Lakerveld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van logo en/of tekst, wanneer deze foutief zijn opgegeven door de opdrachtgever.

6.3. Allergeneninformatie
Alle gegevens met betrekking tot allergenen en ingrediënten van onze producten zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Bakkerij Lakerveld is niet verantwoordelijk voor eventuele klachten die voortkomen uit het consumeren van producten die door Bakkerij Lakerveld zijn gemaakt en geleverd.

6.4. Overige zaken
– Bakkerij Lakerveld is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
– Bakkerij Lakerveld is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
– Bakkerij Lakerveld is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
– In geval van aansprakelijkheid van Bakkerij Lakerveld is Bakkerij Lakerveld nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden.
– Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één week na het constateren van de schade schriftelijk aan Bakkerij Lakerveld is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

7. Annulering

7.1. Door opdrachtgever
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met  Bakkerij Lakerveld. Bakkerij Lakerveld kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.

7.2. Door Bakkerij Lakerveld
Bakkerij Lakerveld behoudt zich het recht toe om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

8. Wijzigingen

Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met Bakkerij Lakerveld. Bakkerij Lakerveld kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

9. Klachten

Op werkdagen van 08.30 uur tot 13.00 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij Bakkerij Lakerveld. Dit kan telefonisch of via email. Klachten worden tot een week na bevestiging van de opdracht in behandeling genomen.

10. Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

11. Uitstraling

11.1. Product
De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op bakkerijlakerveld.nl

11.2. Verpakking
Onze verpakkingen zijn altijd voorzien van het logo van Bakkerij Lakerveld. Getoonde verpakkingen kunnen afwijken. Indien de door u bestelde producten verpakt moeten worden in verpakkingen zonder dit logo dan dient u dit voor aanvang van uw order via email aan te geven.

12. Gewichten

De gewichten bij onze producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.

 

Gegevens Bakkerij Lakerveld

Bakkerij Lakerveld
Markt 27
3961 BC  Wijk bij Duurstede

Email: bestellingen@bakkerijlakerveld.nl
Tel: 0343-571235